فقط اعضای سایت می توانند از این ویدئو استفاده کنند. لطفاً ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

شرح

جایگاه یک مدیر در ذهن کارمند، بستگی به کاراکتر و رفتارهای مدیر دارد، دانش مدیریت و استفاده درست از مفاهیم مدیریتی می‌تواند یک ذهنیت با صلابت و قدرتمند از مدیر را در ذهن کارمندان جای دهد، کارمندان همیشه با مدیر اتکا پذیر حس بهتری دارند. درون مایه‌ی قدرتمند یک مدیر رابطه‌ی مستقیم با صلابت وی دارد و صلابت نتیجه‌ی محکم بودن در تصمیم گیری ها ، عدم تزلزل در شرایط بحرانی سازمان، عدم نگرانی از آینده است. در این ویديو ازسرفصل مدیریت و رهبری کارمندان، به شرح صلابت در مدیریت که از اساسی‌ترین مفاهیم مدیریتی است پرداخته‌ایم.

نظر خود را ثبت نمایید

برای ثبت نظر، حتماً باید عضو سایت باشید. ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

نظرات