فقط اعضای سایت می توانند از این ویدئو استفاده کنند. لطفاً ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

شرح

کسب پول بیشتر همسنگ موفقیت بیشتر هست؟ الگوهای تربیتی غالب جامعه از ابتدای زندگی این دو گزاره را هم ارزش و برابر دانسته‌اند، اما در یک نگاه جامع و ارزش گذاری درست، موفقیت مالی یا کسب پول بیش‌تر بخشی از کل هدف موفقیت است. هدف گذاری صرف مالی به عنوان یک هدف کلی، انتخابی نارکارآمد است، هدفگذاری درست در مسیر رشــد شامل موارد بسیاری است که موفـقیت مـالی بخشی از آن است، توسعه و رشد فردی، روابط عاطفی موفق و.... حلقه‌های زنجیره هدفگذاری متعادل هستند. در این ویديو دلایل ناکارآمدی هدفگذاری مالی را خواهیم شنید.

نظر خود را ثبت نمایید

برای ثبت نظر، حتماً باید عضو سایت باشید. ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

نظرات