شما مدیرفروش نیستید!

این ویدیو در پاسخ به سوال دوست ارجمندی منتشر می‌شود که سمت مدیرفروش را در یک شرکت به عهده دارند و در پرسشی مفصل از مشکلاتشان گفته بودند و راهکار خواسته بودند. تماشای این ویدیو به تمام دوستان فعال در حوزه فروش توصیه می‌شود.