شادمانی، مهارتی که در کودکی‌مان جا گذاشته‌ایم

دسته : آرامش درون

ما شاد زیستن بلد نیستیم. به همین راحتی.

چرا باید بلد باشیم؟! چه زمانی و چه کسانی این مهارت را به ما یاد داده‌اند که امروز انتظار داشته باشیم در شادمانی نسبی زندگی کنیم؟ اصلاً خودمان چقدر در طول زندگی برای شاد زیستن و آموختن این مهارت مهم وقت و انرژی صرف کرده‌ایم که اکنون انتظار نتیجه داریم؟

تمام شواهد نشان می‌دهد که الان وقت آن رسیده که در این مسیر وارد شویم و مهارت شاد زیستن و آیین شادمانگی را فرابگیریم. لازم است آستین بالا بزنیم و دست به کار شویم.