آموزش کسب و کار به کودکان را از کجا شروع کنیم؟

کودکان درست مثل اسفنج هستند و هر رفتار و باوری که به آن‌ها تزریق کنید را فورا به خودشان جذب می‌کنند. این باورها تا همیشه در ذهن کودکان باقی می‌مانند و نقشی کلیدی در شکل‌گیری شخصیت آن‌ها ایفا می‌کنند. متاسفانه والدین امروزی، تمامی هم ‌و غم خود را روی این موضوع گذاشته‌اند که به اصطلاح، همه چیز را برای فرزندان فراهم خود کنند تا آن‌ها با فراغ بال درس بخوانند و به دکتر و مهندس تبدیل شوند. والدین تصور می‌کنند با انجام این کار، وظیفه پدر و مادری را به حد اعلا به انجام خواهند رساند و آینده‌ای درخشان برای فرزندشان خواهند ساخت.

در حالی که تمامی شواهد و قرائن، نشانگر خلاف این موضوع است و مسیر موفقیت در دنیای امروز، از جاده دیگری می‌گذرد…آیدین نامدار در این ویدیو از راه و رسم تبدیل شدن والدین به سکوی پرتاب کودکان گفته است.