آخرین مقالات

چگونه شمشیر دولبه‌ای به نام عادت، به عامل مرگ شغل ما تبدیل می‌شود؟

انسان، به شکل ذاتی از مجموعه‌ای از عادت‌ها تشکیل شده است. طبق یافته‌های علمی، حدود 45 درصد از فعالیت‌های معمول روزانه ما از روی عادت و به شکل اتوماتیک انجام می‌گیرند. برای پی بردن به اهمیت عادت‌ها کافی است لحظه‌ای درنگ کنید و به عددی که از نظرتان گذشت فکر ...