آخرین مقالات

فرمول ارتقای تمرکز شما اینجاست

آیا ذهنتان مدام از شاخه‌ای به شاخه دیگر می‌پرد؟ آیا بیش از چند دقیقه کوتاه نمی‌توانید روی یک موضوع مشخص متمرکز بمانید؟ آیا برنامه‌ها و اهداف روزانه‌تان نصفه نیمه‌ می‌مانند و نمی‌توانید به هیچ یک از آن‌ها جامه عمل بپوشانید؟ آیا در پایان روز متوجه می‌شوید در مطالعه دروس یا ...