اپیزود چهارم

هفته چهارم…
اپيزود چهارم…
چهار هفته است كه تلاش‌هايم شكل زيباتری به خود گرفته و اين ارتباط صميمانه و حس خوب دورادوری كه بين مخاطبين با راديو پله در حال شكل‌گيری است، ما را مجاب می‌كند به تلاش با لبخند بيشتر.

راديو پله محصول تلاش زيبايی است برای ايجاد حس خوب در مخاطبانش. ما لحظه‌ای از ايجاد اين حس خوب كوتاه نخواهيم آمد.

آن‌چه در این اپیزود از رادیو پله خواهید شنید:

  1. اخبار يک پله بالاتر
  2. گفتگو با آیدین نامدار پيرامون بهبود محيط كار توسط مديران
  3. اخبار كسب‌و‌كار و دنیای اقتصاد
  4. بررسی مقاله وب‌سايت با عنوان: به عنوان مدير كسب‌ و كار چگونه می‌توانيد يک محيط كار حرفه‌ای در سازمان‌تان ايجاد كنيد
  5. معرفي كتاب: در جستجوی معنا