اپیزود چهاردهم

در يكي از زيباترين ارديبهشت هاي چند سال اخير هستيم و اما بازهم بدليل شرايط موجود شايد امكان اينكه نهايت لذت را ببريم نداريم!
شايد اينكه اين روزها انقدر هوا خوب است اين باشد كه طبيعت يك نه محكم به ما انسان ها گفته و ما را از حضور در كنار خودش و لذت بردن منع كرده!!!
ما چقدر بلديم نه بگوييم؟؟
چقدر بلديم عزت نفس داشته باشيم و مقتدر باشيم؟؟
شايد گوش دادن به اين اپيزود به هممون كمك كنه كه با اين توانايي بيشتر آشنا بشيم.
اميدوارم كه از اين اپيزود راديو پله لذت ببريد و براي دوستانتون بفرستيد.

با احترام
سعيد اوليايي