اپیزود هفتم

اينجا درست ميانه ميدان روياهای من است
و راديو پله در ايستگاه هفتم خود ايستاده است
آنقدر خوشحالم كه هر هفته فرصتی هست تا بتوانم بخشی از روياهايم را با شما تقسيم كنم كه واقعا اين شادی حد و اندازه‌ای ندارد.
هربار كه اپيزود جديدی از راديو پله منتشر می‌شود من ياد آن جمله می‌افتم كه می‌گفت:
رقصی چُنين ميانه ميدانم آرزوست.
و راديو پله دقيقا همان رقص ميانه ميدان روياهايم است.
در اين اپيزود تلاش كرديم تا از فضای اين روزهای جامعه و كرونا به دور باشيم و برای دقايقی كنار هم لبخند بزنيم و به خوبی‌ها فكر كنيم.

با احترام؛ سعيد اوليايی

آن‌چه در اپیزود هفتم رادیو پله خواهید شنید:
  1. بررسی مقاله وب‌سايت با عنوان: اعتماد به نفس چيست و چرا مهم است؟
  2. بررسي تاريخچه و پيدايش موسيقی پاپ در دنيا
  3. معرفی ٥ فيلم خوب برای ايام كرونا و در خانه ماندن