اپیزود دوم

برای اپيزود اول نوشتيم كه هدف ما در راديو پله اين است كه حس خوب شما را يك پله بالاتر ببريم. اما اين شما بوديد كه با استقبال و محبت‌هايتان از اپيزود اول، حس ما را يك پله كه نه، چندين پله بالاتر برديد. حتم داريم كه باز هم در اپيزود دوم اتفاقي زيبا رخ خواهد داد.