اپیزود دوازدهم

تغيير…هيچ چيز دائمی نيست جز تغيير! اين مهم‌ترين جمله‌ای بود كه راجع به تغيير خوانده‌ام.
ساختار جهانی كه در آن زيست می‌كنيم اين‌گونه است كه همواره تغيير همانند نفس‌هايمان با ما همراه است. اگر روزی تصميم گرفتيم كه به تغييرها تن ندهيم، محكوم به رنجی عظيم هستيم كه تلخی دائمی را با خود به همراه دارد.
تغيير با درد همراه است. هيچكس منكر اين حقيقت نيست؛ اما اگر زندگی با تغيير را ياد نگيريم، اين مفهوم را خود زندگی بسيار دردناک‌تر به ما آموزش خواهد داد.
شروع تغييرات ساختاری را برای راديو پله در اين اپيزود استارت زديم و بسيار راجع به اين مفهوم صحبت كرديم. اپیزود دوازدهم رادیو پله را گوش دهيد و برای عزيزترين‌هايتان بفرستيد. با احترام؛ سعيد اوليايي

آن‌چه در اپیزود دوازدهم رادیو پله خواهید شنید:
  1. گفتگو با آیدین نامدار پیرامون موضوع عادت
  2. بررسی مقاله وب‌سایت با موضوع بیایید مانند ناخداها هدف گذاری کنیم.
  3. معرفی کتاب قدرت عادت
  4. بررسی و معرفی یک صفحه اینستاگرامی با محتوای ارزشمند درباره کتاب