اپیزود دهم

سيزده بدر!!!
رنگ و بوی متفاوت سيزده فروردين سال ٩٩ هرگز از ياد و خاطر هيچكس نخواهد رفت كه در خانه‌هايمان مانديم و كنار هم نبوديم.
اما ما در اپیزود دهم رادیو پله كه ويژه سيزده بدر آماده شده است، تلاش كرديم تا رنگ و بوی اميد و لبخند را بر روح و جانتان تازه كنيم تا كمی حس خوب را در منزل و كنار عزيزانتان به شما منتقل كنيم.
اپيزود دهم را با عشق گوش جانتان كنيد و برای كسانی كه دوستشان داريد، ارسال كنيد.

با احترام؛ سعيد اوليايی

آن‌چه در اپیزود دهم رادیو پله خواهید شنید:
  1. گفتگو با آقای نامدار
  2. معرفی کتاب
  3. معرفی فیلم
  4. بررسی یکی از مقالات وب‌سایت یک پله بالاتر با عنوان: با این فرمول پنج مرحله‌ای کلیدی، کنترل ذهن خود را به دست بگیرید