چه چیزی یاد خواهید گرفت ؟

 • بعد دریافت آموزش‌های گنجانده‌شده در این درس غیر حضوری، شما خواهید توانست: نگرشی متفاوت نسبت به فرآیندهای مدیریتی در سازمان خود داشته باشید دیدی متفاوت نسبت به چارت و ساختار سازمانی پیدا کنید قدرت تشخیص‌تان نسبت به افراد مناسب برای جایگاه‌های مدیریتی در سازمان را افزایش دهید تصمیمات بهتری نسبت به ارتقاء کارمندان به جایگاه‌های مدیریتی بگیرید رفتار بهتری با مدیران میانی سازمان خود داشته باشید تصمیماتی اتخاذ کنید که راندمان مدیران میانی سازمان را افزایش دهد

پیشنیاز ها

 • توصیه می‌شود پیش از استفاده از این درس غیر حضوری، "دوره جامع مدیر بی نظیر" را در برنامه آموزش خود قرار دهید

توضیحات

مدیران ارشد دوست دارند با مدیران میانی کار کنند. کار کردن با مدیران میانی برای اغلب مدیران ارشد لذتبخش است؛ چرا که به آنها حس اهمیت، بزرگی و قدرت میدهد. زمانی که شما به عنوان یک مدیر ارشد ساختاری در سازمان تعریف میکنید که بر اساس این ساختار ارتباط و تعامل شما با بدنه سازمان به حداقل ممکن میرسد، هم جایگاه شما به عنوان مدیریت سازمانی استحکام بیشتری مییابد و هم ارزش و اهمیت این جایگاه در بیرون از سازمان بیشتر به چشم میآید.

البته نباید فراموش کرد که موضوع به این راحتیها هم نیست؛ چرا که چارت‌ سازمانی بزرگ و پیچیده، به هیچ عنوان نمی‌تواند راهکار مناسبی برای کسب و کارهای کوچک باشد. هر چه چارت و ساختار سازمانی پیچیده و چند لایه باشد، به همان نسبت تعامل میان مدیر به عنوان مغز متفکر سازمان و کارمندان به عنوان بازوهای اجرایی سازمان کمتر و کمتر می‌شود و این به معنی افت راندمان است.

این دوره مناسب چه کسانی است :

 • استفاده از این درس غیر حضوری برای تمام اعضای هیات مدیره مدیران عامل مدیران ارشد مشاوران حوزه مدیریت صاحبان کسب و کارهای در حال رشد و افرادی که در حال راه اندازی کسب و کار هستند توصیه می‌شود

برنامه دوره

مجموع : 12 درس مجموع دقایق : 210

 • مقدمه قفل 0
 • شناخت چارت سازمانی و ضرورت پرورش مدیران میانی قفل 0
 • ویژگی‌های یک مدیر میانی خوب قفل 0
 • نیک و بد ارتقاء کارمندان به جایگاه مدیریتی قفل 0
 • نیک و بد استخدام نیروی جدید برای جایگاه مدیریتی قفل 0
 • شناخت مدیران غیر رسمی سازمان قفل 0
 • ایجاد ویژگی‌های مدیریتی در کارمندان قفل 0
 • آموزش‌های ضروری برای مدیران میانی قفل 0
 • اصول رفتار با مدیران میانی قفل 0
 • اصول افزایش راندمان مدیران میانی قفل 0
 • شناخت خطاها و آسیب‌های احتمالی مدیران میانی قفل 0
 • جمع‌بندی و خلاصه درس قفل 0

نقد ها

نظر دهید

کورس های مشابه