چه چیزی یاد خواهید گرفت ؟

  • بعد از استفاده از این درس غیر حضوری شما خواهید توانست با رویکردی متفاوت دست به زمینه‌سازی استخدام، انجام مصاحبه شغلی و جذب نیرو بزنید.

پیشنیاز ها

  • بدون پیشنیاز

توضیحات

مهم‌ترین منبع در اختیار هر سازمانی، نیروهایی هستند که در آن سازمان فعالیت می‌کنند. انسان‌هایی که به سازمان شما راه پیدا می‌کنند و فعالیت‌شان را در مجموعه شما آغاز می‌نمایند، تیم کاری هستند که نتایج شما به شدت وابسته به عملکرد آن تیم کاری است. اگر شما یک مدیر خوب هستید و تیمی که ساخته‌اید یک تیم خوب است، هر شخصی لیاقت ورود به تیم شما را ندارد. این شما هستید که در مرحله گزینش نیرو و استخدام باید حواستان به این موضوع باشد. شناخت فرد مناسب و استخدام وی، یکی از اساسی‌ترین مهارت‌هایی است که شما به عنوان مدیر باید به آن مجهز باشید.

درس غیر حضوری حاضر از مجموعه دروس رهبری و مدیریت یک پله بالاتر به شمار می‌رود که به بیان آیدین نامدار تهیه شده است. با تهیه این درس شما به خوبی با تمامی مهارت‌های لازم برای گزینش و استخدام نیرو آشنا خواهید شد.

این دوره مناسب چه کسانی است :

  • ین دوره برای تمام مدیران و افرادی که عضو تیم‌های مصاحبه و استخدام هستند، مناسب می‌باشد. همچنین پیشنهاد می‌شود مشاوران حوزه مدیریت و سرمایه‌های انسانی نیز از این دوره استفاده کنند.

برنامه دوره

مجموع : 4 درس مجموع دقایق : 167

  • شناخت ضرورت استخدام - درس اول قفل 0
  • زیر ساخت های لازم برای استخدام - درس دوم قفل 0
  • آگهی استخدام و دعوت به مصاحبه - جلسه سوم قفل 0
  • برگزاری مناسب جلسه مصاحبه شغلی - درس چهارم قفل 0

About the instructor

Mark Hardson

Joined 4 years ago

Digital marketer and writer. Lover of details.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

01: Finance - It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

01: Data science - It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

01: Entrepreneurship - It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

01: Blockchain for Business - It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

By choosing 365 Careers, you make sure you will learn from proven experts, who have a passion for teaching, and can take you from beginner to pro in the shortest possible amount of time.

If you want to become a financial analyst, a finance manager, an FP&A analyst, an investment banker, a business executive, an entrepreneur, a business intelligence analyst, a data analyst, or a data scientist, Mark Hardson's courses are the perfect course to start.

نقد ها

نظر دهید

کورس های مشابه