چه چیزی یاد خواهید گرفت ؟

  • بعد از استفاده از این درس غیر حضوری شما خواهید توانست با رویکردی متفاوت دست به زمینه‌سازی استخدام، انجام مصاحبه شغلی و جذب نیرو بزنید.

پیشنیاز ها

  • بدون پیشنیاز

توضیحات

مهم‌ترین منبع در اختیار هر سازمانی، نیروهایی هستند که در آن سازمان فعالیت می‌کنند. انسان‌هایی که به سازمان شما راه پیدا می‌کنند و فعالیت‌شان را در مجموعه شما آغاز می‌نمایند، تیم کاری هستند که نتایج شما به شدت وابسته به عملکرد آن تیم کاری است. اگر شما یک مدیر خوب هستید و تیمی که ساخته‌اید یک تیم خوب است، هر شخصی لیاقت ورود به تیم شما را ندارد. این شما هستید که در مرحله گزینش نیرو و استخدام باید حواستان به این موضوع باشد. شناخت فرد مناسب و استخدام وی، یکی از اساسی‌ترین مهارت‌هایی است که شما به عنوان مدیر باید به آن مجهز باشید.

درس غیر حضوری حاضر از مجموعه دروس رهبری و مدیریت یک پله بالاتر به شمار می‌رود که به بیان آیدین نامدار تهیه شده است. با تهیه این درس شما به خوبی با تمامی مهارت‌های لازم برای گزینش و استخدام نیرو آشنا خواهید شد.

این دوره مناسب چه کسانی است :

  • ین دوره برای تمام مدیران و افرادی که عضو تیم‌های مصاحبه و استخدام هستند، مناسب می‌باشد. همچنین پیشنهاد می‌شود مشاوران حوزه مدیریت و سرمایه‌های انسانی نیز از این دوره استفاده کنند.

برنامه دوره

مجموع : 4 درس مجموع دقایق : 167

  • شناخت ضرورت استخدام - درس اول قفل 0
  • زیر ساخت های لازم برای استخدام - درس دوم قفل 0
  • آگهی استخدام و دعوت به مصاحبه - جلسه سوم قفل 0
  • برگزاری مناسب جلسه مصاحبه شغلی - درس چهارم قفل 0

نقد ها

نظر دهید

کورس های مشابه