چه چیزی یاد خواهید گرفت ؟

  • بعد از استفاده از آموزش‌های این درس غیر حضوری و انجام تمرینات آن شما باور خواهید کرد شاد زیستن به آن اندازه که فکر می‌کردید دشوار نیست. یاد خواهید گرفت کسی جز شما مسئول شادمانی شما نیست. دیدگاهتان در خصوص شادمانی و عواملی که شادی‌آفرین هستند عوض خواهد شد. با ده قانون قدرتمندی آشنا خواهید شد که زندگی آیدین نامدار را به یک زندگی شاد بدل کرده است. خطاهای خود در حوزه شادمانی را خواهید شناخت. دست به تصمیماتی خواهید زد که شادمانی را به زندگی شما خواهد افزود. علاوه بر این دست آوردهای شخصی، آموزش‌هایی که شما در حوزه شادمانگی دریافت خواهید کرد، به شما کمک خواهد کرد به عنوان یک پدر، مادر، شریک زندگی، مدیر و ...، نقشی بهتر در زندگی دیگر انسان‌هایی ایفا کنید که در حال تاثیرپذیری مستقیم از شما هستند.

پیشنیاز ها

  • بدون پیشنیاز

توضیحات

شاد زیستن یک مهارت است. مهارتی که ساده نیست، اما کاملاً و کاملاً آموختنی است. اینکه شما در خانواده‌ای زاده شده‌اید که به دور از شادی زندگی کرده‌اند، دلیل قانع کننده‌ای برای ناشاد بودن شما نیست. این شما هستید که انتخاب کرده‌اید ناشاد باشید و باز هم ادامه یک زندگی بدون شادمانگی انتخاب شخص شماست.

اغلب مدیران در یک ویژگی مشترک هستند. آن‌ها شادی بلد نیستند. در کل بخش بزرگی از انسان‌ها آیین شادمانگی را بلد نیستند. آیدین نامدار، این دوره غیر حضوری را که کاملاً بر گرفته از تجارب شخصی وی است، از سری درس‌های آرامش درون منتشر کرده تا کمکی کرده باشد به شما دوست عزیز در مسیر شاد زیستن.

این محصول ۴ فایل را شامل می‌شود.

فایل شماره یک که در حکم آشنایی شما با این محصول است که یک فایل رایگان است.

در فایل شماره دو که ”گام نخست شاد زیستن“ نام دارد، شما با شنیدن نکات ظریف و حساس و انجام تمرینات لازم، دیدگاه خود در خصوص شادکامی را به کل تغییر خواهید داد.

در فایل شماره سه که ”ده قانون قدرتمند شاد زیستن“ نام دارد، شما از ده قانونی خواهید شنید که خود آیدین نامدار آن‌ها را وضع کرده، از آن‌ها تبعیت نموده و تحول را تجربه کرده است.

در فایل شماره ۴ نیز که نام آن ”تمرینات عملیاتی برای زندگی شادمانه“ است ، شما وارد مراحل اجرایی خواهید شد. در این مرحله بیشتر از هر مرحله‌ای با جزوه سر و کار دارید.

این دوره مناسب چه کسانی است :

  • استفاده از آموزش‌های این درس غیر حضوری به تمام انسان‌های توصیه می‌شود؛ چرا که شاد زیستن، حق هر انسان است.

برنامه دوره

مجموع : 4 درس مجموع دقایق : 210

  • آیین شادمانگی قفل 0

  • گام نخست شادکامی قفل 0

  • 10 قانون قدرتمند زندگی شاد قفل 0

  • تمرینات عملی شاد زیستن قفل 0

نقد ها

نظر دهید

کورس های مشابه