چطور یک سال بی نظیر بسازیم؟

 

این روزها همه ما برای هم آرزوهای خوب می کنیم. با این امید که اتفاقات خوبی در سال جدید برایمان بیوفتد. اما نظر من چیز دیگری است. ما باید اتفاقات خوب را بسازیم و خیلی نباید منتظر افتادن اتفاقات خوب باشیم که اگر دست روی دست بگذاریم و منتظر باشیم، شاید این انتظار خیلی طول بکشد. درست مانند انتظاراتی که در سالهای گذشته برای اتفاقات خوب داشتیم و خیلی از آنها به حقیقت نپیوسته اند نوروز فرصتی عالی است برای اینکه دست به تحلیل بزنیم و برای سالی که پیش روست، برنامه بچینیم. برنامه رریزی برای سال جدید کار چندان دشواری نیست، به شرطی که دقیقاً بدانیم چه می خواهیم و حاضر باشیم هزینه آنچه که دوست داریم به آن برسیم را پرداخت کنیم. شاید اصلی ترین هزینه ای که باید پرداخت کنیم این است که در وارد مسیر تغییر شویم و در این مسیر قدمهای استوار برداریم من آیدین نامدار در این ویدیو پیشنهاداتی را با شما مطرح می کنم که با اجرای آنها می توانید یک سال بی نظیر بسازیم. تا آخر با این ویدیو همراه باشید

نقد ها

نظر دهید

کورس های مشابه

پادکست های مشابه