قیمت یک محصول را مشتری تعیین می‌کند

قیمت یک محصول را مشتری تعیین می‌کند

قیمت‌گذاری یک محصول یا یک خدمت از جمله پیچیده‌ترین و مهم‌ترین مراحل در مدیریت استراتژیک در هر سازمانی به شمار می‌آید. شیوه‌های گوناگونی برای قیمت‌گذاری وجود دارد که هرکدام مزایا و معایت خود را دارد اما آنچه مسلم است، در تمام این شیوه‌ها، رفتار خرید مشتری است که به ما نشان خواهد داد آیا قیمت‌گذاری درستی داشته‌ایم یا نه. همین است که باید بپذیریم قیمت یک محصول یا یک خدمت را، مشتری تعیین می‌کند

نقد ها

نظر دهید

کورس های مشابه

پادکست های مشابه