زمان نباید فدای کیفیت شود

زمان نباید فدای کیفیت شود

رابطه زمان و کیفیت از جمله عواملی است که می‌تواند نمایان‌گر میزان حرفه‌ای بودن یک سازمان یا یک شخص باشد. یک شخص یا یک مجموعه حرفه‌ای خوب می‌داند که باید در یک زمان توجیه‌پذیر، کالا یا خدمتی با کیفیت به مشتری خود ارائه نماید. در این میان اگر زمان فدای کیفیت شود، تجربه یک بازی باخت باخت ایجاد خواد شد. مجری خدمات یا سازنده کالا بازنده است چون منابع خود را صرف ارتقاء کیفیت محصول یا خدمت خود کرده و مشتری بازنده است چون با تاخیر زمانی بسیار به محصول یا خدمت سفارش داده‌شده‌اش رسیده. برای جلوگیری از این پدیده، باید رابطه‌ای هوشمندانه بین زمان و کیفیت برقرار کرد.

نقد ها

نظر دهید

کورس های مشابه

پادکست های مشابه