ده سوال برای ارزیابی کارنامه سال 1399

 

وقتی به گذشته نگاه می کنیم و تصمیم می گیریم یک سال کامل را مورد بررسی قرار دهیم، معمولاً نگاهمان احساسی است و سرشار از کلی گویی. از خودمان می پرسیم سال پیش چطور بود و در یک کلام می گوییم خوب یا بد. این پاسخ کلی نمی توانم درست باشد بی شک ما در سالی که گذشت در برخی جنبه ها خوب بودیم و نتایج خوب به دست آوردیم و در برخی دیگر از جنبه ها به اندازه کافی خوب نبودیم و نتوانستم نتایج رضایت بخشی به دست آوریم. بررسی درست سالی که گذشت ایجاب می کند ما با نگاهی ریزبینانه تر نگاه کنیم و موشکافانه تر خودمان رو مورد قضاوت قرار دهیم من در این ویدیو ده سوال اساسی مطرح کرده ام که هرکدام از آنها به یکی از حوزه های مهم زندگی مربوط هستند. سوالاتی در حوزه سلامتی ، آرامش کسب و کار ، پول و دارایی و ... از شما می خواهم به تک تک این سوالات فکر کنید و در هرکدام از آن حوزه های به خودتان از صفر تا ده نمره بدهید
 

نقد ها

نظر دهید

کورس های مشابه

پادکست های مشابه