جلوگیری از اتلاف وقت : چطور مانع هدر رفتن زمان شویم؟

 

مدیریت زمان از جمله مهمترین مهارتها در مسیر رشد هر انسان به شمار می آید. زمان ما محدود است و اگر بخواهیم به نتابج خوبی در همین زمان محدود برسیم، چاره ای جز این نداریم که مدیریت هوشمندانه ای نسبت به زمان داشته باشیم اولین گام مدیریت زمان، جلوگیری از هدر رفتن وقت و اتلاف زمان می باشد. ما وقتمان را به راحتی هدر می دهیم، بدون اینکه خیلی حواسمان به این حقیقت تلخ باشد و زمان ما چکه می کند و می رود، درست مانند آبی که از یک سطل خالی می شود باید دست به کار شویم و زمان را نجات دهیم. برای رسیدن به این هدف هم باید بتوانیم جلو اتلاف وقت را بگیریم. جلوگیری از اتلاف وقت یک هنر و یک مهارت ارزشمند است. به شرطی که بلد باشید و از این مهارت به درستی استفاده کنی در این ویدیو با توصیه هایی روبرو خواهید شد که اگر آنها را به درستی اجرا کنید، به میزان قابل ملاحظه ای از اتلاف وقت شما کاسته خواهد شد
 

نقد ها

نظر دهید

کورس های مشابه