تله کم خوابیدن و احساس ارزشمندی

تله کم خوابیدن و احساس ارزشمندی

در فرهنگ ما، کم خوابیدن به بهانه کار، مطالعه، درس خواندن و ... ارزش به شمار می‌آید. کافی است شما در جمعی بگوید سه شب است به دلیل انجام یک پروژه نخوابیده‌اید. همین جمله به خود شما انرژی می‌دهد و احساس می‌کنید ارزشمند هستید.

برای همه ما پیش می‌آید که گاهی در زندگی مجبور به شب‌زنده‌داری برای پیشبرد اهدافمان می‌شویم. اما بهتر است این وضعیت را استثنا بدانیم و همواره در حد یک استثنا نگه‌ش داریم که اگر جز این باشد و بیداری شب  به بهانه انجام کارها به یک روتین و عادت تبدیل شود، آسیب‌های فراوانی به همراه خواهد دا

نقد ها

نظر دهید

کورس های مشابه

پادکست های مشابه