ترس از شکست: چطور بر ترس شکست خوردن غلبه کنیم؟

 

نگرانی از شکست خیلی طبیعی است. همه انسانها دچار این نگرانی می شوند و همیشه و در هر موضوعی هم چنین نگرانی با ما همراه است. مهم این است که ما با چنین نگرانی قرار است چگونه برخورد کنیم خیلی از انسانها مغلوب ترسهایشان هستند. خیلی ها هم ذره ای به ترسهایشان اهمیت نمی دهند و بی گدار به آب می زنند. اما انسانهای عاقلی هستند که درست می بینند، درست تحلیل می کنند و درست تصمیم می گیرند و با وجود تمام ترسها، اقدام می نمایند. من دوست دارم شما از گروه دوم باشید این ویدیو را تا پایان تماشا کنید تا باهم ببینیم بهترین شیوه برخورد با ترس از شکست چیست

نقد ها

نظر دهید

کورس های مشابه

پادکست های مشابه