آیا همیشه حق با مشتری است؟ (گفتگو با رادیو اقتصاد)

آیا همیشه حق با مشتری است؟ (گفتگو با رادیو اقتصاد)

در فرهنگ ما جا اتفاده که همیشه حق با مشتری است. اصلاً خیلی ها این جمله را روی دیوار مغازه خود نصب کرده اند. خیلی ها هم با همین باور تمام درخواستهای مشتریان خود را اجرایی می کنند و زمانی هم که نمی توانند خواسته ای را اجاب کنند، احساس گناه می کنند. باور من چیز دیگری است. این موضوع را در گفتگو را رادیو اقتصاد به تفصیل مورد بررسی قرار داده ام

نقد ها

نظر دهید

کورس های مشابه

پادکست های مشابه