آخرین مقالات

تلاقی معنی جویی، رضایت شغلی و راندمان در سازمان‌های نوگرا

با وجود تلاش‌های روشن‌گرانه‌ی بسیاری که انجام‌شده‌است، هنوز دیدگاه بسیاری از مدیران نسبت به انسان‌هایی که با آن‌ها کار می‌کنند، نگاهی سخیف، فروانسانی و به دور از هرگونه کارآمدی است. اگر اندک مدیران نواندیش را کنار بگذاریم، اغلب مدیران به‌ویژه در کسب‌وکارهای بزرگ و در فعالیت‌های صنعتی، چنین می‌پندارند که ...

باشگاه مشتریان / از فانتزی تا حقیقت

باشگاه مشتریان، عبارتی است که این روزها در دنیای کسب و کار ایران، بیش از گذشته به گوش میرسد و اغلب کسب و کارهای خرد و کلان، یا دست به تشکیل آن زدهاند و یا اینکه رویایش را در سر میپرورانند. اما اینکه باشگاه مشتریان چیست، چه ضروریاتی دارد و ...